DOEDELS&MORE

passie met liefde

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Goede Algemene Voorwaarden zijn belangrijk voor webwinkelier en klant. Hier kunt u onze Algemene Voorwaarden nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van uw aankoop te waarborgen. Ook wij als webwinkelier stellen u graag op de hoogte van onze voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, is er een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Artikel 1 - Algemeen

1.1

De webshop DOEDELS&MORE  is  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.

1.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten van DOEDELS&MORE met afnemers van deze producten en diensten dan wel diegene die een overeenkomst met DOEDELS&MORE is aangegaan.

1.3

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.4

Door een bestelling te doen via de website, e-mail, tijdens een markt of op enige andere wijze ga je een overeenkomst aan met DOEDELS&MORE en geef je te kennen dat je akkoord gaat met de Algemene voorwaarden.

1.5

Sinds 2020 is onze webshop verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy.

1.6

DOEDELS is een handelsnaam van DOEDELS&MORE.

1.7

DOEDELS&MORE is gerechtigd om deze voorwaarden te wijzigen. Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt.

1.8

Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

1.9

Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan wij u graag te woord.

 

Artikel 2 - Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering

2.1

De overeenkomst tussen DOEDELS&MORE en u is definitief wanneer u heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden en u DOEDELS&MORE heeft gemachtigd het geld van uw rekening af te schrijven, wanneer u een betaling heeft voldaan via iDEAL of  overschrijving  vooraf. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door DOEDELS&MORE, bent u eigenaar geworden van het betreffende product.

2.2

U bent verplicht uw betalingsverplichting aan de DOEDELS&MORE na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.

2.3

Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per e- mail van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

2.4

Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Dit kan nooit meer zijn dan 50 procent van het totale aankoopbedrag. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren aangeven dat u dat niet wilt.

2.6

De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

2.8

Voor betaling vanuit het buitenland kunt u in de webshop direct online betalen of ervoor kiezen om het totaalbedrag van je bestelling over te maken op  bankrekeningnummer van DOEDELS4YOU. Vermeld daarbij het ordernummer dat je ontvangt in de bevestigingse-mail. Het rekeningnummer is NL13INGB0006883585, de bic code is INGBNL2A.

2.7

DOEDELS&MORE hanteert geen minimum bestelbedrag, is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten door de vervoerder en is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging tijdens de verzending.

 

Artikel 3 - Prijzen en aanbiedingen

3.1

De prijzen die op onze webshop DOEDELS&MORE staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

3.2

Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.

3.3

De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop.

U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

3.4

Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

3.5

DOEDELS&MORE is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen.

3.6

Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is DOEDELS&MORE bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.7

Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW. Alle prijzen zijn exclusief kosten van verzending en optionele verzekering van de verzending.

3.8

Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 4 - Retourrecht

4.1

U hebt 7 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

4.2

Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking: ongebruikt, onbeschadigd en compleet. voldoende te zijn gefrankeerd.

4.3

Uw retourzending dient voldoende gefrankeerd te worden zodat DOEDELS&MORE het in behandeling kan nemen. Daarnaast is de retourzending altijd voor eigen rekening en risico.

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

5.1

De aansprakelijkheid van DOEDELS&MORE met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 3 geregelde garantie.

5.2

DOEDELS&MORE kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheid van de hond ten gevolge van het gebruik van artikelen indien dit te wijten is aan verkeerd gebruik.

5.3

DOEDELS&MORE  is niet aansprakelijk voor de niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

5.4

Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van DOEDELS&MORE beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

 

Artikel 6 - Klachten en garantie

6.1

Klachten over de levering dienen in eerste instantie per mail aan ons gemeld te worden. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doen wij ons uiterste best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren.

6.2

Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Deze kunnen niet door ons persoonlijk beantwoord worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen.

6.3

Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk.

6.4

Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is geheel afhankelijk van het product. Op verbruiks- en gebruiksproducten kunnen wij slechts een beperkte garantie bieden. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons.

6.5

Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, zullen wij het volledige aankoopbedrag aan u vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of bewuste beschadiging. Tevens verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij, indien de schade plaats vindt na de garantietermijn. Mogelijk is deze te claimen op de inboedelverzekering. Voor beide situaties geldt dat er zonder een aankoopbon niet terugbetaald kan worden. Na het vervallen van de garantietermijn, komt ook de nieuwwaarde te vervallen bij mogelijke uitkering van een schade. Er wordt dan uitgekeerd op basis van dagwaarde.

Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

6.6

DOEDELS&MORE  is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en DOEDELS&MORE, dan wel tussen DOEDELS&MORE en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen jou en DOEDELS&MORE.

6.7

DOEDELS&MORE garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de op de website vermelde specificaties. De artikelen dienen vrij te zijn van verborgen materiaal- en/of fabrieksfouten.

6.8

Indien blijkt dat de artikelen niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, dient u direct na ontvangst ons daarover per e-mail in te lichten.

6.9

De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van DOEDELS&MORE, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel te hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

6.10

DOEDELS&MORE biedt geen garantie op speelgoed en vilten artikelen.

 

Artikel 7 – Intellectueel eigendom

7.1

De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij DOEDELS&MORE, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie DOEDELS&MORE niet gelieerd is.

7.2

U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

 

Artikel 8 – Verwijzingen

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. DOEDELS&MORE heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2

Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, worden geschillen voorgelegd aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

9.3

Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.